EXHIBITIONS

 

What we do proffessional?


SPECIAL DESIGN STANDS
  

PAVILION STANDS
  
>  STANDARD BOOTHS
  
>  PORTABLE BOOTHS
 
>  SHOWS SERVICES

 

 

Chúng tôi chuyên nghiệp trong thiết kế, dàn dựng mọi qui mô gian hàng triển lãm   


Gian hàng thiết kế đặc biệt
 
Gian hàng tiêu chuẩn và nâng cấp  

>  Tổ hợp gian hàng Tập đoàn và Quốc gia  
 
>  Gian hàng cơ động 

>  Các dịch vụ hỗ trợ triển lãm